ติดต่อเรา

ชื่อหน่วยงาน สำนักคลังและงบประมาณ

ที่ตั้ง อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 1)

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

199/19 ถนนมิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

Tel: (043)325689 ,(043)222-959-61 Fax: (043) 226-823-24

Contact form


มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Comments