ค่ามัดจำหอพักนักศึกษา

posted Jun 6, 2013, 8:38 AM by Finance Office   [ updated Oct 6, 2013, 9:30 PM ]
นักศึกษาสามารถติดต่อขอรับเงินคืนค่ามัดจำหอพัก ได้ที่ฝ่ายการเงิน เวลา 8.30 – 16.30 น. 
Comments